SI

* Cena ustawowa. „Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

** Uwaga! W cenę wliczone jest badanie w ciemni (wrażliwość na olśnienie oraz widzenie zmierzchowe).

SI-Med