SI

Kto może skorzystać?

Operatorzy wózków jezdniowych (np. wózki widłowe), urządzeń podnośnikowych, ramp hydraulicznych, suwnic, żurawi, dźwigów, sprzętu drogowego, maszyn budowlanych, itp.

CENA REGULARNA: 100 zł brutto (wystawiamy fakturę)
CZAS TRWANIA: około 40-50 minut.

Przebieg testu

Część pisemna – testowa

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:

-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
-cech osobowości,
-sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Część aparaturowa

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:
-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Krótki wywiad

Psycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń.

Pytania i odpowiedzi

SI-Med