SI

Kto może skorzystać?

– instruktorzy nauki jazdy,
– egzaminatorzy nauki jazdy.

CENA: 150 zł brutto* (cena ustawowa)
CZAS TRWANIA: około 45-150 minut.

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

Przebieg testu

Część pisemna – testowa

Wypełnianie testów umożliwiających określenie:
-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
-cech osobowości,
-sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Część aparaturowa

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie sprawności psychomotorycznej, czyli:
– szybkości reakcji na bodźce,
– koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Na życzenie klienta, bezpłatnie określamy:
– zdolność widzenia przestrzennego,
– widzenie w mroku oraz wrażliwości na olśnienie (oślepienie).

Krótki wywiad

Psycholog przeprowadza rozmowę dotyczącą doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, ewentualnych wypadków, przebytych chorób, problemów i zaburzeń.

Pytania i odpowiedzi

SI-Med